tractaments fisioterapia fisiosalut i esport cursos de taichi i escola d'esquena fisiosalut i esport acupuntura descompte fisiosalut i esport

la columna cervical

Les cervicals són el conjunt de set vèrtebres humanes situades a la part superior de l'esquena, per sobre de les vèrtebres dorsals i lumbars. Veiem a continuació quina és l'anatomia i característiques d'aquesta zona tan delicada i important del nostre esquelet.

Anatomia cervical

Les cervicals estan formades per set vèrtebres que s'articulen una sobre l'altra. Les dues primeres s'anomenen Axis (o primera vèrtebra cervical) i Atlas (o segona vèrtebra cervical) i tenen una sèrie de característiques que les diferencien de les altres vèrtebres, conformant la columna cervical alta. Les segueix la columna cervical mitja (de la tercera a la cinquena vèrtebra) i s'acaba amb la columna cervical baixa, que s'acava amb la primera vèrtebra dorsal o toràcica.


En el seu conjunt les cervicals formen part de la columna vertebral juntament amb les vèrtebres dorsals i lumbars, amb característiques diferenciadores en funció de la seva situació i els moviments que permeten.

Una de les funcions més importants de la columna vertebral és protegir la mèdul.la espinal, ja que dels seus forats de conjunció en surten els nervis raquidis que es distribueixen per les diferents zones del cos. Concretament, de la zona cervical surten vuit nervis raquidis per tant, una alteració d'aquest espai por generar el que anomenem radiculopties.

Les causes d'una radiculopatia poden ser molt variades, però els seus simptomes més freqüents són formigueix, punzades i pèrdua de força o sensibilitat a nivell del braç, avant-braç o mà.

Els discos vertebrals


Els discos vertebrals estan situats entre vèrtebra i vèrtebra. EL seu funcionament és similar al d'un sistema d'amortiguació entre aquestes, permetent diferents moviments. Una afectació a aquest nivell també pot ser causant de determinades patologies: protusions, hèrnies...

Cliques per piular? tweet fisiosalut Una de les funcions més importants de la columna vertebral és protegir la mèdul.la espinal

Els moviments que poden realitzar a nivell cervical són de flexió, extensió, inclinació i rotació. Podent-los realitzar gràcies a la contracció dels diferents grups musculars: musculatura anterior del coll, lateral i posterior.


Els moviments que poden realitzar a nivell cervical són de flexió, extensió, inclinació i rotació. Podent-los realitzar gràcies a la contracció dels diferents grups musculars: musculatura anterior del coll, lateral i posterior.

Els moviments que poden realitzar a nivell cervical són de flexió, extensió, inclinació i rotació. Podent-los realitzar gràcies a la contracció dels diferents grups musculars: musculatura anterior del coll, lateral i posterior.
Per últim no hem d'oblidar que entre aquestes estructures articulars i musculars hi passen els vasos sanguinis (artèries i venes) i els nervis que irriguen tota la regió cervical i craneal. Qualsevol afectació de les estructures que acabem de veure pot afectar de manera directa o indirecta la irrigació i intervenció, provocant la simptomatologia corresponent: mareig, cefalees... Davant el més petit dubte de que estem patint una dolència a nivell cervical us recomanem que consulteu el més aviat possible a un especialista.

Com sempre esperem que aquest article t'hagi resultat útil. Et convidem a donar-nos la teva opinió o experiència!

0 comentaris :

Escriu aquí el teu comentari, els comentaris que continguin missatges o paraules no respectuoses seràn eliminats. Gràcies!